Σχετικά με τους πιστοποιημένους λογαρισμούς

Το σήμα πιστοποίησης εμφανίζεται δίπλα σε ένα Tenzor προφίλ. Αυτό συμβολίζει ότι το Tenzor έχει επιβεβαιώσει πως το προφίλ αποτελεί την αυθεντική παρουσία του δημόσιου προσώπου ή της παγκόσμιας επωνυμίας, που εκπροσωπεί. Το σήμα επαλήθευσης δεν χρησιμοποιείται ως ένδειξη επιδοκιμασίας.

Επιπλέον, το σήμα επαλήθευσης χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους χρήστες να βρουν δημόσια πρόσωπα και πραγματικά προφίλ επωνυμιών. Εάν ένα προφίλ έχει το σήμα επαλήθευσης , έχουμε επιβεβαιώσει ότι αντιπροσωπεύει όντως αυτό που υποστηρίζει πως είναι. Εάν το σήμα επαλήθευσης δεν υπάρχει δίπλα από ένα προφίλ, τότε ενδέχεται αυτό το προφίλ να μην είναι πραγματικό. Οι αναρτήσεις, τα μηνύματα και το υπόλοιπο περιεχόμενο επαληθευμένων προφίλ, δεν επαληθεύονται από την Tenzor.

Ένα επαληθευμένο προφίλ δεν μπορεί να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία ή να τροποποιήσει τον σκοπό του. Τροποποιήσεις όπως ενημερώσεις ονόματος και βιογραφικού ελέγχονται πριν από τη δημοσίευσή τους. Οι μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας, όπως και οι σημαντικές τροποποιήσεις πληροφοριών μπορεί να είναι λόγοι για την αφαίρεση του σήματος επαλήθευσης.

Έχεις ακόμη απορίες;
Επικοινώνησε μαζί μας